Escola infantil
PICAFORT
Per a nens de 0 a 3 anys

Francesc Tàrrega, 35 - 08027 Barcelona
Telèfon: 933 522 150
Qui som?


L'escola infantil Picafort
Qui som? > L'escola infantil Picafort
L'escola infantil Picafort

L’escola  Infantil pretén que els alumnes gaudeixin plenamente de la seva infància, en un ambient de seguretat física i psíquica, ric en sensacions i en estímuls, on tot està pensat per a l’atenció dels més petits i pel desenvolupament de la personalitat, ajudant a desvetllar la imaginació, a adquirir els hàbits d’autonomia i les capacitats pròpies de cada moment evolutiu i de cada infant.

Tot aixó, exercint la professió d’acord amb la normativa vigent de la Llei d’Educació de Catalunya (Llei LEC, des de l’any 2009) i de la Ley Orgánica d’Educación (Llei LOE, des de l’any 2006) i treballant amb les pedadogies i les tècniques educatives més innovadores del sector, sense abandonar, en cap moment, la vocació que ens condueix cap a la realització de la feina ben feta.

Les educadores de les Escoles Bressol són professionals titulades que actúen com a guies i orientadores del procés d’ensenyament–aprenentatge (E-A) que realitza l’infant, estant capacitades per detectar posibles problemas o retards en el desenvolupament del nen o de la nena. Quan això passa, s’avisa a les famílies i les orienten cap als Serveis Assistencials corresponents facilitant, així, l’atenció precoç de posibles problemas evolutius i la seva adequada gestió.


“En definitiva, l’escola és l'ambient educatiu idoni on família, equip educatiu i societat poden crear l’ambient favorable per ensenyar i facilitar l’aprenentatge de l’infant, com a persona feliç i solidària amb el món que ens envolta.”